Waar staat H&R voor?

H&R Automatisering zorgt ervoor dat uw automatisering werkt.

Hoe we dat voor u doen? Dat hebben we hieronder uitgebreid beschreven.

Onze ambities:

H&R is in ruim 27 jaar uitgegroeid tot een zeer succesvol full service ICT bedrijf. Het is onze ambitie om op die basis het bedrijf in de komende jaren verder uit te bouwen, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.

We stellen ons ten doel, met name voor de kern van onze zakelijke doelgroep, bij uitstek een business partner te zijn die “het wezenlijke verschil kan maken” en op dat gebied een toonaangevende marktpartij te zijn.

Onze missie:

Het bedienen van  marktpartijen die niet beschikken over alle expertise benodigd voor het selecteren van de voor hen meest geschikte IT apparatuur, het verwerven, installeren en implementeren daarvan, het probleemloos gaande houden en het waar nodig snel en deskundig oplossen van storingen en defecten.

Onze werkwijze:

We beginnen met het creëren van een gezamenlijk draagvlak. Dit betekent luisteren naar wat u wilt. Achterhalen wat uw goede en slechte ervaringen zijn. Inventariseren van uw wensen- en eisenpakket en dit aanvullend vertalen in een voorstel met mogelijke alternatieven.

Na het investeringsbesluit worden de keuzes van producten, gewenste infrastructuur en het service- en dienstenpakket bepaald. Direct wordt dan alles gekoppeld aan een tijds- en kwaliteitsplanning. Tijdens de implementatie wordt de voortgang nauwgezet bewaakt en, waar nodig, bijgestuurd. Documentatie van de geleverde infrastructuren zijn een integraal onderdeel van de implementatie. Ook bij wijzigingen en aanvullingen worden deze verwerkt in deze documentatie, waarvan een kopie bij H&R aanwezig blijft.

Nadat de projecten zijn opgeleverd houdt het voor H&R niet op. In samenwerking met u, wordt periodiek de gehele infrastructuur doorgelicht, waardoor onderhoud en toekomstige investeringen tijdig in kaart worden gebracht, zodat de budgetten in het bedrijfsplan kunnen worden voorzien.