Edge computing

De groei van smart devices en IoT-toepassingen heeft toegang tot data een vereiste gemaakt binnen alle sectoren. Deze realiteit brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar ook nieuwe risico’s. Hoe kunnen organisaties de beschikbaarheid en veiligheid van data zeker stellen nu zij daar meer en meer afhankelijk van worden?

Een logische stap in deze ontwikkeling is Edge computing. Met Edge computing wordt de verwerking van data en applicaties dicht bij de eindgebruiker gebracht, aan de rand van het netwerk. Na verwerking van de data kan deze, als dat voor de toepassing nodig is, doorgestuurd worden naar centrale systemen.

Problemen met beschikbaarheid, responsetijden en security

Lokale verwerking en opslag is met name van belang voor toepassingen waarbij verbinding met het internet, bandbreedte en responstijden een rol spelen, zoals bijvoorbeeld een betaling in de winkel. Maar ook voor de data zelf kan het belangrijk zijn om deze lokaal te verwerken en op te slaan. Denk bijvoorbeeld aan privacygevoelige informatie.

Edge computing oplossingen

Met Edge computing wordt het goed functioneren van de lokale infrastructuur belangrijker. De specifieke oplossingen van APC by Schneider Electric bieden de beschikbaarheid, de responsetijden en de security die u nodig heeft. Wij noemen dit ‘Certainty ina Connected World’.

Bekijk de producten en oplossingen.

_______________________________________________________________________
APC by Schneider Electric Edge computing producten en oplossingen:

  • Network UPS
  • Racks & Enclosures
  • Rack Power Distribution
  • Micro Data Center Xpress