Security diensten

De wereld is veranderd. Met de komst van het Internet en de toegang daartoe door het grootste gedeelte van de wereldbevolking, vanaf een ontelbaar aantal devices brengt naast alle positieve kansen ook een behoorlijk aantal negatieve bedreigingen met zich mee. Dankzij de security dienstverlening van H&R automatisering kunt u zorgeloos gebruik (blijven) maken van al uw devices.

Hoe we dat voor u doen?

Door Monitoring:

Het beveiligen van uw ICT omgeving wordt steeds belangrijker. Door de huidige ontwikkelingen ontstaan er ook meer mogelijkheden voor misbruik. H&R kan uw volledige ICT omgeving monitoren via ons Security Remote Monitoring System. Inzicht in wat er op het gebied van Security gebeurt op uw netwerk.

Dankzij deze monitoring onderneemt H&R al actie zonder dat u de dreiging zelfs aan zag komen. Ontzorgen in de zuiverste vorm.

Door de Health Check:

De Health Check wordt door een ESET expert op locatie verzorgd. Uw ESET installatie en configuratie worden geoptimaliseerd voor uw huidige netwerkomgeving. Daarnaast worden de beheeropties en mogelijkheden van de ESET oplossingen met u besproken. De bevindingen ontvangt u in een status en adviesrapport.

  • Inventarisatie huidige beveiligingsstatus
  • Configuratie ESET installatie
  • Evaluatie door security expert
  • Advies en Training

Door de Security Check:

De Security Scan is geschikt voor bedrijven met een ICT omgeving van klein tot groot, die beschikken over klantgegevens en kritische bedrijfsdata. De security scan brengt uw huidige beveiligingsniveau in kaart en biedt inzicht in de reële risico’s bij een (gerichte) cyber aanval of datalek. Wij toetsen uw netwerk intern en extern en bepalen de security awareness van uw personeel.

  • Huidige ICT omgeving in kaart brengen
  • Interne en externe scan op security kwetsbaarheden
  • Awareness training werknemers
  • Advies en vervolgstappen om risico’s te minimaliseren

Door de GDPR Compliance Checker:

U kunt er niet meer omheen: vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze wet vervangt de huidige, nationale Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de invoering van de GDPR geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

Om u goed voor te bereiden op de invoering van de GDPR, biedt H&R Automatisering de GDPR Compliance Checker van ESET aan. Met behulp van deze online check kunt u op een eenvoudige manier inzicht krijgen in hoe uw organisatie voldoet aan de nieuwe eisen omtrent de bescherming van persoonsgegevens, voortkomend uit de GDPR. Tevens ontvangt u aan het eind van de check per mail een rapport met adviezen. Klik hier om de check meteen uit te voeren!